فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم) گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت اول)

امروز استارت می زنیم گفتار دو بحث ماهیچه ها رو شکلش رو با هم تحلیل می کنیم و بحث ماهیچه مهم دو سر بازو سه سر بازو نکاتش رو خدمتتون میگم و بعد میریم پای تخته جملات دو سمتی رو با هم یه تحلیل  میکنیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 7
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 7

لینک های مستقیم دانلود این فیلم