فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)، مقاومت الکتریکی و قانون اهم

ما تو این جلسه بحث مقاوت الکتریکی رو خواهیم گفت یه قانونی رو بیان می کنیم به نام قانون اهم یه سری رسانا ها از قانون اهم پیروی می کنند یه سری ها پیروی نمی کنند توضیحاتش رو خواهیم داد و خوده رابطه قانون اهم رو بیان می کنیم و ازش هم سوال حل خواهیم کرد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم