فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 17 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هشتم)، افعال دو کلمه ای (جداشدنی و جدانشدنی)

در این جلسه می پردازیم به توضیحات کاملی راجع به افعال دو کلمه ای به طور کامل راجع بش حرف می زنیم بعد از اون چند تا تست حل می کنیم و در قسمت آخر می پردازیم به توضیحاتی از صفحه 71 کتاب درسیتون 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم