فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 16 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

در این قسمت راجع به کلمات مهم و جدید کتاب کار و کتاب درسی سال یازدهم درس دوم، قسمت آخرشو براتون مرور می کنیم و توضیح میدیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم