فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 28 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و هشتم)، خازن (قسمت سوم)

تو این جلسه انرژی خازن رو مطرح خواهیم کرد و روابط انرژی خازن رو بدست میاریم، توضیحات لازم رو خواهیم داد و سوال از بحث انرژی خازن حل خواهیم کرد.

آرشآرش