فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)

تیکه آخر از گفتار یک فصل دوم بحث تغییراتیست که روی حالا رو نوشت DMA یا RNA ها تو لید میشه و ایجاد میشه که در کتابتون توضیح داده منم سعی کردم بحث کتاب رو یه مقدار مفهومی تر ببرم جلو و این مسائل رو حل کنیم با ما همراه باشید