فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 26 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و ششم)، خازن (قسمت اول)

این جلسه میرسیم به بحث خازن، خازن رو معرفی می کنیم و کاربرداشو میگیم، ساختمان خازن رو بررسی می کنیم، ظرفیت خازن رو تعریف می کنیم و میگیم به چه عواملی بستگی داره و یه مقدار سوال در حد جایگذاری در فرمول حل خواهیم کرد و مسائل رو به جلسه بعد موکول می کنیم.

آرشآرش