فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 23 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و سوم)، بررسی انرژی جنبشی ذرّۀ باردار در میدان الکتریکی

تو این جلسه می خوایم بحث انرژی جنبشی بار الکتریکی رو بررسی کنیم. طبیعتاً وقتی بار الکتریکی توی میدانی قرار بگیره، بهش نیرو وارد میشه و ممکنه تندیش افزایش یا کاهش پیدا کنه یا ثابت بمونه که می خوایم اینو بررسی کنیم و از قضیۀ کار و انرژی جنبشی هم که توی سال دهم خوندید استفاده خواهیم کرد.