فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 22 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و دوم)، پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

ما توی جلسه قبل پتانسیل الکتریکی رو درس دادیم و سوالات مربوط به اون رو حل کردیم، تو این جلسه سوالات رو ادامه میدیم و سوالات مهم رو کاربردی بیشتری رو حل خواهیم کرد، یه رابطه خیلی مهم تو این جلسه بررسی می کنیم که در مورد به دست اوردن میدان یکنواخت است 

آرشآرش