فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، اسید و باز حل مسائل تعادل

ما تو این جلسه می خوایم ببینیم که چه طور مسائل تعادل رو می تونیم حل کنیم و دو سه تا مسئله با هم حل خواهیم کرد که فقط فرم حل مسائل تعادل دستمون بیاد ما اینجا قصد نداریم که مسائل تعادل رو همشو رو با هم بررسی کنیم و همش رو حل کنیم چون برای فصل های آینده هست اما چون نیاز دارمی به بحثی به نام ثابت اسیدی به خاط همین چند تا مسئله اولیه حل خواهیم کرد که بدونیم مسائل تعادل چه جوری حل میشن تا وقتی به ثابت اسیدی رسیدیم خیلی ما دچار سر در گمی نشیم