فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 11 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دوم)، مرور زمان (قسمت دوم)

توی این جلسه قراره براتون بخش اول گرامر درس دوم از سال یازدهم رو براتون بگیم، یعنی حال کامل یا همون ماضی نقلی. چگونگی ساخت این زمان، طرز منفی و سوالی کردن و نشانه های این زمان جهت درست تست زدن رو براتون خواهیم گفت.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.