فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 9 - درس اول: Understanding people (قسمت نهم)، ترجمۀ Reading

در این جلسه متن درس یک، صفحات 24 و 25 رو میخونیم و ترجمه می کنیم و بعدش میریم صفحۀ 26 سوالات درک مطلب رو پاسخ می دیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم