فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

Loading
درس اول: Understanding people (قسمت اول)- اسم و بخش تلفظ (stress یا فشار)

فیلم جلسه 1 - درس اول: Understanding people ...

در این جلسه قراره که خلاصه ای از آنچه که راجع به اسم در درس اول کتاب دهم خونده بودید گفته بشه، بعد ا ...
درس اول: Understanding people (قسمت دوم)- صفات مبهم (شمارشی)، عبارات پرسشی

فیلم جلسه 2 - درس اول: Understanding people ...

در این قسمت در ابتدا راجع به صفات مبهم یا نامعین یا صفات پرسشی کامل صحبت می کنیم و بعد از اون راجع ب ...
درس اول: Understanding people (قسمت سوم)- جملۀ ساده، جملۀ امری و خواندن اعداد

فیلم جلسه 3 - درس اول: Understanding people ...

در این قسمت از بخش Writing درس اول سال یازدهم راجع به جمله و اجزای جمله خواهیم گفت. سپس راجع به جمله ...
درس اول: Understanding people (قسمت چهارم)- تست های بخش گرامر

فیلم جلسه 4 - درس اول: Understanding people ...

حالا که نکات گرامریه درس اول سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، میخوایم بریم در این جلسه 20 تا تست راجع ب ...
درس اول: Understanding people (قسمت پنجم)- واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - درس اول: Understanding people ...

بعد از اینکه نکات گرامری درس یک رو براتون تدریس کردیم، می رسیم به تدریس واژگان صفحه ب صفحۀ کتاب یازد ...
درس اول: Understanding people(قسمت ششم)، واژگان(قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - درس اول: Understanding people( ...

در این قسمت واژگان بخش سوم از کتاب یازدهم از صفحات 21 الی 23 درس اول رو براتون مفصل بررسی می کنیم. 
درس اول: Understanding people(قسمت هفتم)، واژگان(قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - درس اول: Understanding people( ...

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان صفحات 24 الی 47. بعد از آن واژگان جدید و مهم کتاب کار رو مورد ...
درس اول: Understanding people(قسمت هشتم)، تست های واژگان درس اول

فیلم جلسه 8 - درس اول: Understanding people( ...

حالا که واژگان درس یک سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، در این جلسه می پردازیم به حل تست های واژگان این ...
درس اول: Understanding people (قسمت نهم)، ترجمۀ Reading

فیلم جلسه 9 - درس اول: Understanding people ...

در این جلسه متن درس یک، صفحات 24 و 25 رو میخونیم و ترجمه می کنیم و بعدش میریم صفحۀ 26 سوالات درک مطل ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت اول)، مرور زمان (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه زمان هایی که شما در دورۀ اول متوسطه و سال دهم خوندید، 4 تاشو مورد بحث قرار میدیم، به صور ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دوم)، مرور زمان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

توی این جلسه قراره براتون بخش اول گرامر درس دوم از سال یازدهم رو براتون بگیم، یعنی حال کامل یا همون ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت سوم)، حل کامل (ماضی نقلی) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه قراره که ما ادامه بحثمون رو راجع به حال کامل یا همون ماضی نقلی داشته باشیم و بعد از اون ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت چهارم)، پیشوندها و پسوندها حل تست های گرامر

فیلم جلسه 13 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه راجع به صفحه 61 کتاب درسیتون مربوط به پسوند ها و پیشوندها یه مقدار صحبت می کنیم و بعد از ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه می پردازیم به بررسی واژگان هم و جدید درس دو سال دوازدهم که از صفحه 49 شروع میشه تا صفحه ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این قسمت می پردازیم به واژگان مهم و واژگان جدید کتاب سال یازدهم درس دوم از صفحات 58 الی 68 
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این قسمت راجع به کلمات مهم و جدید کتاب کار و کتاب درسی سال یازدهم درس دوم، قسمت آخرشو براتون مرور ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هشتم)، افعال دو کلمه ای (جداشدنی و جدانشدنی)

فیلم جلسه 17 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه می پردازیم به توضیحات کاملی راجع به افعال دو کلمه ای به طور کامل راجع بش حرف می زنیم بعد ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت نهم)، ترجمه متن

فیلم جلسه 18 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

به نام خدا در این قسمت متن درس دوم سال یازدهم رو ینی  صفحه های ۵۸ و۵۹ رو براتون می‌خونیم و ترجمه می‌ ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دهم)، حل تست هاس لغات درس دوم

فیلم جلسه 19 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

 بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت می پردازیم به حل 30 تا تست لغت از درس دو سال یازدهم
درس سوم: Art and Culture (قسمت اول)، نکات گرامری

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این قسمت نکات دستوری درس سوم رو مورد بررسی قرار میدم.
درس سوم: Art and Culture (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این قسمت براتون 20 تا تست درس سه از سال یازدهم رو حل خواهیم کرد در حل این تست ها سعی می کنیم که ت ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت سوم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم. از صفحات 81 تا 89 رو مورد بررسی ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم از صفحۀ 90 تا آخر کتاب یعنی صفح ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این جلسه ابتدا واژگان درس سه کتاب کار سال یازدهم را بررسی می کنیم و بعد از اون می پردازیم به ترجم ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت ششم)، حل تست واژگان

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این جلسه می پردازیم به حل تست های واژگان درس سه از کتاب یازدهم.

فیلم جلسه 8 - درس اول: Understanding people(قسمت هشتم)، تست های واژگان درس اول