فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم)

امروز ادامه میدیم بحث گیرنده ها رو و اون شکل درجه گیرنده فشار که همون صفحه اول گفتار یک هستش باهم بررسی میکنیم و به طور کامل دسته بندی حواس رو رو خدمتتون عرض خواهم کرد

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 3
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 3