فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 7 - درس اول: Understanding people(قسمت هفتم)، واژگان(قسمت سوم)

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان صفحات 24 الی 47. بعد از آن واژگان جدید و مهم کتاب کار رو مورد بررسی قرار می دیم و در انتها چند واژه مهم رو به عنوان مترادف رو خدمتتون ارائه میدیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم