فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم)

امروز تحلیل فعالیت تشریح مغز رو با هم شکل هاش رو بررسی میکنیم این کلیپمون بچه ها دو بخش میشه بخش اول کلیپمون میریم سراغ متن یه سری نکات درجه یک از متن براتون در میارم، از صفحه 61 کتاب بحث غده اپی فیز رو امروز تدریس می کنیم و در یخش دوم کلیپمون میریم اون چهار شکل مهم که این ها رو در قالب یه عکس در اوردیم که با هم میشینیم تحلیل می کنیمش 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 2
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 2