فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 4 - درس اول: Understanding people (قسمت چهارم)- تست های بخش گرامر

حالا که نکات گرامریه درس اول سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، میخوایم بریم در این جلسه 20 تا تست راجع به موضوعاتی که گفته شد رو براتون حل کنیم. توضیحات کامل روی تست ها داده خواهد شد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم