فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)

امروز بحث قشر چین خورده مخ رو داریم، بحث مخ رو امروز به طور کلی تموم می کنیم و بحث ساقه مغز رو شروع می کنیم و از ساقه مغز، بحث مغز میانی رو خدمتتون عرض می کنم و با تمام نکاتش و تحلیل شکل ها رو با هم داریم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 2
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 2