فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 98 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)، تعیین گرمایی واکنش (قسمت دوم)

 ما تو این جلسه که ادامه جلسه قبل هست می خوایم می خوایم راجع به گرماب تشکیل صحبت کنیم و اینکه با استفاده از گرمای تشکیل چه طور میشه دلتای واکنش رو محاسبه کرد تاکید میکنم که ما جلسه قبل اون پلی کپی که دانلود کردین از سوال یک تا شش رو با هم حل کردیم و در ادامه می خوایم ادامش رو حل کنیم