فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 97 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت چهارم)، تعیین گرمایی واکنش(قسمت اول)

میخوایم راجع به محاسبۀ گرمای واکنش با هم صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چیزایی که راجع به آنتالپی های مهم با هم دیدیم و به خصوص اعدادی که وجود داشت مثلا در رابطه با سوختن، تبخیر، ذوب، همۀ این اعداد ببینیم از کجا اومدن. دانشمندان چطور تونستن این اعداد رو بدست بیارن، که خواهیم دید با روش های مختلف میتونیم این کارو انجام بدیم.