فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 96 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت سوم)، آنتالپی

این جلسه میخوایم راجع به آنتالپی صحبت کنیم و آنتالپی های مهم رو بررسی ویژه داشته باشیم. در آخر سعی میکنم مسائلی که استوکیومتری و آنتالپی رو با هم ترکیب کردن، بررسی کوتاهی داشته باشیم.