فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 95 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت دوم)، ترمودینامیک

توی این قسمت قراره راجع به قانون اول ترمودینامیک با هم صحبت کنیم و میخوایم بریم سراغ چن تا تعریف و مقدمه در مورد ترمودینامیک. سعی میکنم که راجع به قانون اول ترمودینامیک و رابطه ریاضی با اون باهاتون مفصل صحبت کنم