فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 94 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت اول)، ظرفیت گرمایی، قانون اول ترمودینامیک

وارد فصل دوم شیمی(3) شدیم و میدونید که راجع به انرژی های گرمایی و ترمودینامیک میخوایم صحبت کنیم. ما میخوایم ببینیم وقتی یک واکنش شیمیایی یا حتی اگه فرایند فیزیکی داریم، چه مقدار گرما میتونه بین محیط و واکنش ها و فرایندهایی که ما داریم رد و بدل بشه. و در آخر میخوایم پیش بینی کنیم که آیا یک واکنش شیمیایی انجام خواهد شد یا نه و میخوایم پیشگویی کنیم.


آرشآرش