فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)

بچه ها تابع رو شروع می کنیم تو قسمت اول نمودارشناسی و تو قسمت اول نمودار شناسی می خوایم در مورد معادله خط صحبت کنیم. انشاالله در ادامه در مورد سهمی ها تابع درجه دو، تابع درجه سهT لر و رادیکالی ها و ... بحث و گفت گو می کنیم

آرشآرش