فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام

ما تو این جلسه میخوایم روش های بار دار کردن اجسام رو بررسی کنیم اولین روش، روش مالش هست، دومی روش تماس و در نهایت هم روش القاء ور خواهیم داشت نکات ریز مربوط به همه این روش ها رو توضیح خواهمی داد مثال هم حل می کنیم تو این جلسه  نکات رو خوب گوش کنید مثال ها رو هم خوب دقت کنید و خودتون هم حل کنید و به حل من هم توجه کنید قطعا می تونید سوالات مربوط به این بحث رو جواب بدید