فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم)

این جلسه متن بحث پتانسیل رو روش شروع می کنیم به توضیح دادن متنش رو کامل بررسی می کنیم ببرسی نکات بهتون میگم  بحث پتانسیل نشتی و بحث خیلی مهمه پتانسیل عمل رو تو این جلسه با تحلیل شکل هاش براتون توضبح میدم بحث پتانسیل عمل بحث خیلی مهمیه 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1