فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم)

جلسه امروز جلسه خیلی مهمی هستش چون مقدمات بحث پتانسیلی رو مطح می کنه، کلا نکات پتانسیل رو درکی هستند برای همین جلسه امروز جلسه خیلی مهمیه، این جلسه مقدماتش رو میگیم که قشنگ تو ذهنت پایه گذاری بشه  که بعدا جلسات بعدی وارد میشیم راحت مطالب رو درک کنید 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1