فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)

این جلسه یه جلسه بسیار کامل از تمام نکات و شکل انواع نورون بر اساس عملکرد حسی، حرکتی و رابط هرچی نکته داره رو تو این جلسه براتون میگیم و بررسی می کنیم ، یه جونم به این جدول درج یک هم داریم که قشنگ دیگه جمع بندی بشه این بحث براتون

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1

آرشآرش