فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)

این جلسه بحث نوروگلیا، وظایفش و انواع نوروگلیا رو با هم و بحث مهم انواع یاخته های عصبی رو با هم بررسی می کنیم نکاتش رو می گیم، حتما این جلسه نکاتش رو برای خودتون بنویسید

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1

آرشآرش