فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)

امروز استارت میزنیم زیست یازدهم رو تو این کلیپ مباحث پایه ای رو بیشتر با هم صحبت می کنیم، نکاتی رو میگیم از دستگاه عصبی بافت عصبی یک مقدار در مورد خود نورون صحبت می کنیم، اجزاء نورون و صحبت ها بیشتر پایه ای هست که وارد بحث مهم دستگاه عصبی بشیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1

آرشآرش