فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 21 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم و یکم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم یه کمیتی رو روش کار بکنیمبه نام پتانسیل الکتریکی که در موردش توضیح خواهیم داد تو این جلسه و سوال هم حلمی کنیم این جلسه رو ببیند

لینک های مستقیم دانلود این فیلم