فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 1 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، معرفی جدول تناوبی

ما تو این جلسه که اولین جلسه شیمی یک خواهد بود ابتدای کار سعی می کنیم راجع به جدول تناوبی با هم صحبت کنیم یه مقداری و بعد می خوایم راجع به این موضوع حرف بزنیم که نود و دو عنصر که توی طبیعت وجود داشته در سطح کره زمین چگون به وجد آمده اند با من همراه باشید