فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوتاه و بلند_ تعریق و تعرق_ حرکت شیره پرورده "  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

پتانسیل آب_ آکواپورین_ انتقال مواد از عرض غشا_ سیمپلاستی_ آپوپلاستی_ درون پوست_ یاخته U شکل_ یاخته معبر_ فشار ریشه ای_ نیروی هم چسبی و دگر چسبی_ ساختار یاخته نگهبان روزنه_ باز و بسته شدن روزنه_ روزنه آبی_ محل منبع و مصرف_ جابه جایی_ ارنست مونش

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.