فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ای_ سامانه بافت آوندی "  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

روپوست_ پیراپوست_ پوستک_ بافت نرم آکنه ( پارانشیمی) _ چسب آکنه( کلانشیم) _ سخت آکنه( اسکلرانشیم)_ فیبر_ اسکلرئید_ آوند چوبی و آبکشی_ نایدیس( تراکئید) _ عنصر آوندی_صفحه آبکشی_ یاخته همراه

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه ۱۸ کارگاه مباحث گفتار ۳ فصل ۶ را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه ۱۸ آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.