فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ، تنظیم اسمزی در مهره داران"  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

کریچه انقباضی ، پروتونفریدی ، متانفریدی ، غدد پیش رانی ، غدد راست روده ای ، ماهیان آب شیرین و ماهیان آب شور ، غده نمکی

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 16 کارگاه مباحث گفتار 1 فصل 6 را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 16 آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.