فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ها _ گردش خون در کلیه"  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

عوامل محافظت کننده از کلیه ها_ کپسول کلیه- ناف کلیه-لگنچه- هرم کلیه- ستون کلیه-تشریح کلیه گوسفند-کپسول بومن- لوله های پیچ خورده دور و نزدیک- قوس هنله-لوله رابط و مجرای جمع کننده- نفرون قشری و مجاورمرکز- گلومرول و شبکه مویرگی دورلوله ای- سرخرگ آوران و وابران

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه ۱۴ کارگاه مباحث گفتار ۲ فصل ۵ را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه ۱۴ آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.