فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 16 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی(قسمت ششم)

در این جلسه میدان الکتریکی بارهایی رو می خوایم حساب کنیم که رو دایره قرار دارند این مدل سوالات رو هم می خوایم بررسی کنیم تا بحث میدان الکتریکی برایند رو بتونیم کامل پوشش بدیم