فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 14 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، میدان الکتریکی (قسمت چهارم)

ما داریم سوالات مربوط به میدان الکتریک رو حل می کنیم تو این جلسه بقحث برایند گیری میدان الکتریکی رو خواهیم داشت وشکل هایی که حالت مثلثی شکل دارند رو بیشتر تو این جلسه مطرح می کنیم و نیاز به تجزیه بردار هست اگر فک می کنید که نیاز به یک مرور به  تجزیه بردار داشته باشید این کار رو حتما انجام بدید 

آرشآرش