فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 12 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)

ما تو این جلسه بحث میدان الکتریکی رو ادامه میدیم و تعدادی سوال حل خواهیم کرد، تو این جلسه بحث بر هم نهی میدان الکترکی رو مطرح می کنیم و سوالات مربوط به اون رو حل خواهیم کرد 

آرشآرش