فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 11 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت یازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت اول)

ما رسیدیم به مبحث میدان الکتریکی تو این جلسه می خوایم میدان الکتریکی رو تعریف کنیم رابطه رو بگیم ، رابطۀ مقایسه ای رو بگیم، نمودارهای مربوط به میدان الکتریکی رو بر حسب مواردی که بهشون بستگی داره رسم بکنیم و یک سری سوال هم حتما حل خواهیم کرد فقط توجه کنید اگر مبحث درصده تغییر که تو قسمتی که حالا داشتیم قانون کولن رو می گفتیم مطرح کردیم و خوب اون رو یاد نگرفتین حتما این کار رو بکنید چون تو این جلسه بهش نیاز دارید