فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 8 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن (قسمت پنجم)

ما بحث قانون کولن رو تو این جلسه ادامه میدیم و یک مدل از قانون کولن رو تو این جلسه کار خواهیم کرد بیشتر در مورد تعادل بارها صحبت خواهیم کرد می خوایم یک نقطه ای رو در یک فضای نزدیک بارها پیدا کنیم که تو اون نقطه اگر یک باری رو قرار بدیم به به اون بار نیرویی وارد نشه