فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 7 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن (قسمت چهارم)

خوب این جلسه ادامۀ بحث قانون کولن هست و مسائلی رو حل خواهیم کرد تو این جلسه یک مقدمه ای در مورد بردار خواهیم گفت که خیلی اهمیت داره و در ادامه سر و کارمون با بحث بردا خواهد بود این جلسه رو با دقت نگاه کنید