فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 5 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم رابطه مقایسه ای قانون کولن رو مطرح کنیم و سوالاتش رو بررسی کنیم، طبقه بندی که ما کردیم به این صورت خواهد بود که تو این جلسه ما روابط رو حالت نصبتی رو مطرح می کنیم درصد تغییر رو هم توضیح میدیم، این درصد تغییر رو که تو این جلسه می گیم رو تو جلسات بعد توی فصل های بعد نیاز خواهیم داشت، تو این جلسه بخشی از سوالات مربوط به قانون کولن رو حل می کنیم و به مرور و با طبقه بندی که انجام دادیم قانون کولن رو ادامه خواهیم داد

آرشآرش