فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن (قسمت اول)

فرشید داداشی
فرشید داداشی

صفر تا صد فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

 تو این جلسه ما قانون کولن رو مطرح خواهیم کرد در واقع می خوایم ببنیم وقتی دو تا بار در یک فاصله ای از هم قرار گرفتن چه نیرویی به هم وارد می کنند و این نیرو به چه عواملی بستگی داره ، سوالات مربوط به قانون کولن رو این جلسه مطرح خواهیم کرد سوالات رو طبقه بندی کردیم و تو این جلسه بخشی از این سوالات رو بررسی میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما فیزیک یازدهم رو امروز شروع میکنیم فصل یک الکتریسته ساکن هست نکاتی رو در رابطه با بار الکتریکی خوا ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه میخوایم روش های بار دار کردن اجسام رو بررسی کنیم اولین روش، روش مالش هست، دومی روش تم ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

تو این جلسه بحث الکتروسکوپ رو خواهیم داشت، الکتروسکوپ رو معرفی می کنیم، روش بار دار کردن الکتروسکوپ ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چ ...

 تو این جلسه ما قانون کولن رو مطرح خواهیم کرد در واقع می خوایم ببنیم وقتی دو تا بار در یک فاصله ای ا ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پ ...

تو این جلسه می خوایم رابطه مقایسه ای قانون کولن رو مطرح کنیم و سوالاتش رو بررسی کنیم، طبقه بندی که م ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ش ...

اگه یادتون باشه ما در جلسه قبل از رابطه  مقایسه ای قانون کولن استفاده کردیم و سوالاتی رو حل کردیم ای ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ه ...

خوب این جلسه ادامۀ بحث قانون کولن هست و مسائلی رو حل خواهیم کرد تو این جلسه یک مقدمه ای در مورد بردا ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ه ...

ما بحث قانون کولن رو تو این جلسه ادامه میدیم و یک مدل از قانون کولن رو تو این جلسه کار خواهیم کرد بی ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ن ...

ما تو این جلسه یک مدل دیگه از سوالات مربوط به قانون کولن رو بررسی خواهیم کرد، سوالاتی که تو این جلسه ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت ...

تو این جلسه سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد به این صورت که چهارتا بار در چهارتا راس مربع یا مستطیل قرار گ ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما رسیدیم به مبحث میدان الکتریکی تو این جلسه می خوایم میدان الکتریکی رو تعریف کنیم رابطه رو بگیم ، ر ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه بحث میدان الکتریکی رو ادامه میدیم و تعدادی سوال حل خواهیم کرد، تو این جلسه بحث بر هم ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما داریم مدل های مختلف در مورد سوال های میدان الکتریکی رو بررسی می کنیم تو این جلسه میرسیم به بحث سو ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما داریم سوالات مربوط به میدان الکتریک رو حل می کنیم تو این جلسه بقحث برایند گیری میدان الکتریکی رو ...

فیلم جلسه 15 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو جلسات قبل میدان الکتریکی برایند رو به دست اوردیم سوالات مختلفی رو حل کردیم تو این جلسه هم این ...

فیلم جلسه 16 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت ...

در این جلسه میدان الکتریکی بارهایی رو می خوایم حساب کنیم که رو دایره قرار دارند این مدل سوالات رو هم ...

فیلم جلسه 17 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه می خوایم یک مدل از سوالات مربوط به میدان الکتریکی رو حل کنیم که سوالاتیهستش که بچه ها ...

فیلم جلسه 18 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

بچه ها ما تو این جلسه می خوایم یک تجسم از میدان الکتریکی داشته باشیم، به همین خاطر یه سری خطوطی رو د ...

فیلم جلسه 19 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم میدان الکترکی یکنواخت رو توضیح بدیم میدان الکتریکی یکنواخت توی مسائل فیزیک اهمی ...

فیلم جلسه 20 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه ما به پتانسیل الکتریکی می پردازیم مثل کاری که در مورد بحث گرانش انجام میدیم تو پایه دهم ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم یه کمیتی رو روش کار بکنیم به نام پتانسیل الکتریکی که در موردش توضیح خواهیم داد ...

فیلم جلسه 22 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

ما توی جلسه قبل پتانسیل الکتریکی رو درس دادیم و سوالات مربوط به اون رو حل کردیم، تو این جلسه سوالات ...

فیلم جلسه 23 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم بحث انرژی جنبشی بار الکتریکی رو بررسی کنیم. طبیعتاً وقتی بار الکتریکی توی میدان ...

فیلم جلسه 24 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه میخوایم بحث توزیع بار الکتریکی در یک رسانا رو بررسی کنیم. ببینیم وقتی به یک رسانا بار می ...

فیلم جلسه 25 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

در این جلسه میخوایم بحث چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا رو بررسی کنیم، بحث تراکم بار هست. میخوایم بین ...

فیلم جلسه 26 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

این جلسه میرسیم به بحث خازن، خازن رو معرفی می کنیم و کاربرداشو میگیم، ساختمان خازن رو بررسی می کنیم، ...

فیلم جلسه 27 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه ادامه بحث خازن رو خواهیم داشت رابطه مقایسه ای برای ظرفیت خازن رو مطرح خواهیم کرد و ازش س ...

فیلم جلسه 28 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه انرژی خازن رو مطرح خواهیم کرد و روابط انرژی خازن رو بدست میاریم، توضیحات لازم رو خواهیم ...

فیلم جلسه 29 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

ما تو این جلسه بحث خازن رو تموم میکنیم و در واقع فصل یک تموم میشه، تو این جلسه می خوایم سوالات بیشتر ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

فصل دوم رو شروع میکنیم تو این جلسه مبحث جریان الکتریکی رو خواهیم گفت   جریان الکتریکی رو تعریف میکن ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

ما تو این جلسه بحث مقاوت الکتریکی رو خواهیم گفت یه قانونی رو بیان می کنیم به نام قانون اهم یه سری رس ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه میخوایم ببینیم مقاومت الکتریکی به چه عواملی بستگی داره و رابطه اش رو بدست بیاریم. میخوای ...

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

این جلسه ویژه رشته ریاضی هستش ، تو تین جلسه ما به اثرات دما بر مقاومت می پردازیم، می خوایم ببینیم دم ...

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه می خوایم یه سری از قطعات الکترونیکی ثل مقاومت ها و دیودها رو به شما معرفی کنیم در مورد ه ...

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما تو این جلسه وارد بحث مدار میشیم، تو این جلسه بیشتر مقدمات رو خواهیم گفت، نیروی محرکۀ الکتریکی رو ...

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)  ...

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت سوم)  ...

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

ما قبلا مدار تک حلقه رو بررسی کردیم اما لازمه سوالات بیشتری حل کنیم و روابطی که توی مدار تک حلقه دار ...

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما سوالات مربوط به تک حلقه تک باتری رو تو این جلسه ادامه میدیم و در واقعه ار روابط جریان اختلاف پتان ...

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما تو این جلسه بحث توان الکتریکی مصرفی رو بررسی خواهیم کرد قبل از این که توان الکتریکی مصرفی رو بگیم ...

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه می خوایم سوالات بیشتر و متنوعی رو حل کنیم با ما همراه باشید

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه ما یه سری نکاتی رو از کتاب درسی خواهیم گفت و در ادامه هم سوالاتی  رو از کتاب درسی حل خوا ...

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه بحث توان خروجی منبع نیرو محرکه رو خواهیم داشت و روابطش رو میگیم یه سری نمودارهای مهمی رو ...

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو جلسه قبل ما توان مولد رو مطرح کردیم و حرف از توان تولیدی توان مصرفی و توان تلف شده در باتری کردیم ...

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدر ...

ما تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها و ترکیب مقاومت ها رو خواهیم داشت، روش های به هم بستن مقاومت ...

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه سوالات مربوط به مقاومت معادل رو حل میکنیم سوالات این جلسمون مقدماتی هستش قدم به قدم یه س ...

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی جلسۀ قبل، به هم بستن مقاومت ها رو کار کردیم، توی این جلسه سوالاتی رو در ادامۀ جلسۀ گذشته حل خواه ...

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری رو تو این زمینه حل خواهیم کرد و ...

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه بحث ترکیب مقاومت ها رو ادامه خواهیم داد و سوالات بیشتری رو حل می کنیم. سوالات این جلسه ب ...

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها ما برای حل سوالات مدار، دو تا نکتۀ خیلی مهم رو باید بهش مسلط باشیم. یک اینکه بلد باشیم مقاومت ...

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها توی این جلسه سؤالات مدار رو ادامه خواهیم داد، به فرض جریان یک مقاومت رو به ما میده، جریان مقا ...

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی این جلسه سوالات مدار رو ادامه خواهیم داد، توی این جلسه بیشتر سوالات کتاب درسی رو حل خواهیم کرد و ...

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

جلسه قبل ما سوالات کتاب درسی رو حل داشتیم می کردیم که چند تا سوال موندش که تو این جلسه حل خواهیم کرد ...

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

قبل از اینکه سوالات این جلسه رو شروع کنیم، من یک نکته ای رو یادآوری کنم، برای اینکه شما مهارت لازم ب ...

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی این جلسه ما میخوایم سوالات بیشتری از مدار حل کنیم، اگه یادتون باشه جلسۀ قبل ما سوالات مقایسه ای ...

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما سوالات مدار رو داریم حل می کنیم و داریم مدل های مختلف سوالات رو بررسی می کنیم، یه سوال اول جلسه ح ...

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما داریم سوالات مختلفی رو از مدار حل می کنیم تو این جلسه هم مدل های مختلفی خواهیم داشت اول در مورد ب ...

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها ما داریم مدل های مختلف سوالات مدار رو حل و بررسی می کنیم. ابتدای جلسه، یک سوالی رو خواهیم داش ...

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه های توی این جلسه، دو مدل سوال رو بررسی خواهیم کرد. یکی سؤالات مربوط به افزایش یا کاهش نور لامپ ت ...

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها این جلسه، آخرین جلسۀ فصل دوم هست و اینم بگم که ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم تو این جلسه س ...

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، ...

ما فصل سه رو توی این جلسه شروع می کنیم، فصل مغناطیس هست، مقدماتی رو توی این جلسه خواهیم گفت، یه سری ...

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، ...

اگه یادتون باشه در جلسۀ قبل، ما ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی رو مطرح کردیم، توی این جلسه میخوایم یه ...

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، ...

توی این جلسه انرژی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار در حال حرکت رو بررسی خواهیم کرد. رابطه ای رو براش مط ...

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم) ...

ما در جلسه قبل نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم، تو این جلسه سؤالات بیشتر و م ...

فیلم جلسه 65 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، ...

بچه ها ما توی جلسات قبل بحث نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم. توی این جلسه می ...

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، ...

بچه ها رسیدیم به بحث نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، ما جهت این نیرو رو تشخیص خواهیم داد و را ...

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، ...

ما جلسۀ قبل نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان رو درس دادیم، توی این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری ر ...

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، ...

تا اینجا ما نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک و نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان و مباحث ...

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، ...

این جلسه دو بخش داره، بخش اول ادامۀ جلسۀ گذشته هست و میخوایم در مورد نیروی مغناطیسی که دو تا سیم به ...

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، ...

این جلسه ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز یک حلقه و یا پیچه رو به دست ...

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم ...

بچه ها تو این جلسه ما میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله حامل جریان رو بررسی خواهیم کرد، اول میگیم سیمل ...

فیلم جلسه 72 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازده ...

توی این جلسه بحث خاصیت مغناطیسی مواد رو بررسی خواهیم کرد و آخرین جلسۀ مبحث مغناطیس هست و از جلسۀ بعد ...

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

 فصل 4 را برای دوستان ریاضی و فصل 3 برای بچه های تجربی را شروع میکنیم این بخش رو با القای الکترومغن ...

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

توی این جلسه القای الکترومغناطیسی فاراده رو بیان خواهیم کرد و سوالات مربوط بهش را حل می کنیم. جلسه ق ...

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

تو این جلسه تمرینات بیشتری را از مسائل فاراده را حل خواهیم کرد و در این جلسه بیشتر روی نمودارها وقت ...

فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها این جلسه قانون لنز را بیان میکنیم با این قانون تشخیص میدیم جریان القایی در چه جهتی است، اول ق ...

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها ما قانون لنز رو جلسه پیش کار کردیم تو این جلسه سوال های بیشتری از قانون لنز حل خواهیم کردیم و ...