فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن (قسمت اول)

 تو این جلسه ما قانون کولن رو مطرح خواهیم کرد در واقع می خوایم ببنیم وقتی دو تا بار در یک فاصله ای از هم قرار گرفتن چه نیرویی به هم وارد می کنند و این نیرو به چه عواملی بستگی داره ، سوالات مربوط به قانون کولن رو این جلسه مطرح خواهیم کرد سوالات رو طبقه بندی کردیم و تو این جلسه بخشی از این سوالات رو بررسی میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم