فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت سوم)، الکتروسکوپ (برق نما)

تو این جلسه بحث الکتروسکوپ رو خواهیم داشت، الکتروسکوپ رو معرفی می کنیم، روش بار دار کردن الکتروسکوپ رو توضیح میدیم، کاربردهای الکتروسکوپ رو میگیم و یه سری سوال هم مطرح خواهیم کرد تا به طور کامل شما با نکات تشریحی و تستی این بحث آشنا بشید و برای تمام آزمون ها آماده بشید