فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، پایستگی بار، کوانتیده بودن بار

ما فیزیک یازدهم رو امروز شروع میکنیم فصل یک الکتریسته ساکن هست نکاتی رو در رابطه با بار الکتریکی خواهیم گفت در مورده پایستگی بار الکتریکی توضیح خواهیم داد و یک رابطه خیلی مهم رو خواهیم گفت و مسائلش رو حل خواهیم کرد 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم