فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع بندی می کنیم.


به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:


هماتوکریت ، یاخته های لنفوئیدی و میلوئیدی ، ساخت گلبول قرمز ، تنظیم تولید گلبول قرمز ، گلبول های سفید ، مگا کاریوسیت ، در پوش ، فیبرینوژن و فیبرین

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 12 کارگاه تست،  مباحث گفتار 4 فصل 4 را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 12 آماده بشید.

آرشآرش