فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در مویرگ ها ، سیاهرگ ها ، دستگاه لنفی ، تنظیم دستگاه گردش خون را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

بنداره مویرگی ، فشار خون ، نبض ، انواع مویرگ ها ، جریان توده ای 

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 11 کارگاه تست،  مباحث گفتار 3 فصل 4 را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 11 آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.