فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر اعمال دستگاه تنفس ، تنظیم تنفس را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

پرده جنب ، فعالیت دم و بازدم ، حجم های ذخیره دمی و بازدمی ، حجم باقی مانده ، هوای مرده ، ظرفیت حیاتی ، ظرفیت تام ، تکلم ، عطسه و سرفه ، بصل النخاع و  پل مغزی

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 8  کارگاه تست،  مباحث گفتار 3 فصل 3 را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 8  آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.