فیلم ها زیست دهم تخته نگار (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی ناصر شریعت

فیلم جلسه 2 - تخته نگار زیست دهم - گستره، سطوح حیات - گفتار 1 زیست شناسی چیست ( قسمت سوم )

اتم های عناصر با هم پیوندهای مختلفی برقرار می کنند و  مولکول ها رو تشکیل میدند از ترکیب هیدورژن و اکسیژن آب حاصل میشه که همه فعالیت های زیستی بر بستر اون تعریف میشه. از مولکولها بخش ها و یا اندامک های مختلفی ساخته میشه. اما سلول یا یاخته اولین و پایه ای ترین واحد حیات شناخته میشه. همه سلول ها در سه مورد مشترکند. غشای سلولی دارند سیتوپلاسم یا مایع میان یاخته ای و ماده ژنتیکی یا دی ان ای دارند.

از نظر ساختارسلولی موجودات زنده باید توجه داشته باشیم که سلول ها دو نوع هستند. پروکاریوت و یوکاریوت

سلول های یوکاریوت دارای اندامک ، هسته و غشای سلولی هستند. و ممکنه چند یا تک سلولی باشند.

اما پروکارویت ها یا سلول های پیش هسته ای

اغلب تک سلولی هستند اون ها به جای هسته ناحیه نوکلوئیدی دارند و ماده ژنتیکی به جای هسته توی این ناحیه قرار داره. چیزی به نام اندامک که دارای غشا باشه هم ندارند.

باکتری ها نمونه ای از این ساختارند.

 سلول ها از نظر کارکرد هم انواع دارند مثل سلول های مغز، سلول های گیاه.

بافت، رده بعدی حیاته؛

هر نوع سلول بافت مربوط به خودش رو تشکیل میده، مثل بافت ماهیچه ای

بافتها اندام یا ارگان های بدن رو می سازند، مثل قلب، مغز معده.

مجموعه ای از اندام ها سیستم یا دستگاه رو میسازن مثل دستگاه گردش خون و از همکاری همه این رده ها با هم ارگانیسم یا جاندار ساخته میشه. همه اینها که دارن چشم تو چشم ما نگاه میکنند.

همه جانداران که از یک گونه باشند و یه جا زندگی کنند یک  جمعیت رو می سازند؛ جمعیت گاوهای وحشی، جمعیت زرافه ها

همه این جمعیت ها که با هم زندگی میکنند اجتماع رو تشکیل میدن، اجتماع جانداران.

و این اجتماع رو وقتی با محیطی که توی اون دارند زندگی میکنند در نظر بگیریم یک اکوسیستم یا بوم سازگان داریم.

ما تعریف بزرگتری داریم که اکوسیستم هایا بوم سازگان های مختلفی رو توی خودش جا داره و اون بایوم یا زیست بومه.

بایوم بر اساس نوع آب و هوا و ارتفاع یا عمق اون از سطح دریا تعریف میشه. بوم سازگان اکوسیستم های ریز و درشتی رو توی خودش جا داده. مثلا مناطق و آب و هوای قطبی  یه جور زیست بومه

مناطق خشک و بی آب و علف، مناطق جنگلی که خودش زیست بوم جنگل های بارانی و یا بایوم جنگلهای سوزنی برگ رو داره، ما زیست بوم دریایی داریم که مجموعه عظیمی از اکوسیستم هاست

گیاهان دریایی رو توی خودش جا داده و یا  مرجان ها و صخره های مرجانی که توی اون غوغای زندگی به پاست.

ما بایوم یا زیست بوم آب های شیرین رو داریم که شامل آب های جاری و آب های راکد مثل برکه هاست.

زیست بوم قطبی با یخ و برف و آب های سردش انواع جانداران و اکوسیستم ها رو توی خودش داده.

بایوم دشت های سرد، سرزمین های بی درخت توندرا رو داریم که دما به ندرت از ده درجه بالای صفر عبور میکنه.

بایوم جنگلی با انواعی از بایوم جنگل های گرمسیری و یا بایوم سرد تایگا، جنگل های سرد درختان میوه مخروطی که در جنوب زیست بوم توندار قرار گرفته رو داریم.

بایوم ساوانا یا علفزارها رو توی آفریقا یا استرالیا نباید از یاد برد

زیست بوم بیابان ها هم نوع دیگری از انواع بایوم شمرده میشه.

و در آخر با یک آهنگ ادای احترامی می کنیم به یاخته کوچکترین واحد رده بندی حیات

آرشآرش